piątek, 14 czerwca
Shadow

Controlling operacyjny – klucz do efektywnego zarządzania procesami biznesowymi

Świat biznesu jest niezwykle dynamiczny. Zmiany zachodzą tu z prędkością światła, oczekiwania klientów wciąż rosną, a konkurencja staje się coraz bardziej zacięta. Potrzebujesz więc narzędzia, które pozwoli Ci na analizę i kontrolę bieżących działań, ale także umożliwi szybkie dostosowywanie się do zmieniających się warunków rynkowych. Jest nim właśnie controlling operacyjny. Dowiedz się, na czym dokładnie polega i jak możesz go wykorzystać w swojej firmie.

Definicja controllingu operacyjnego i jego rola w biznesie

Controlling operacyjny koncentruje się na bieżącej analizie i kontroli działań firmy. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie efektywności operacyjnej poprzez monitorowanie wyników, analizę kosztów i przychodów oraz wsparcie kadry zarządzającej w podejmowaniu decyzji.

To wszystko pozwala na identyfikację obszarów wymagających poprawy, a także na wdrażanie odpowiednich działań korygujących. Jest to niezbędne dla utrzymania konkurencyjności na rynku i realizacji krótkoterminowych celów biznesowych.

Kluczowe elementy controllingu operacyjnego w kancelarii prawnej

Firmy nie muszą zajmować się controllingiem na własną rękę. To niezwykle ważny aspekt funkcjonowania przedsiębiorstwa, który przynosi optymalne efekty tylko wtedy, gdy powierzysz go ekspertom.

Kancelaria prawna Kwiatkowski&Wspólnicy oferuje wsparcie z zakresu controllingu finansowego, czyli specjalistycznego obszaru controllingu operacyjnego, który koncentruje się na zarządzaniu finansami. Jego głównym celem jest zapewnienie płynności finansowej, a więc zdolności przedsiębiorstwa do bieżącego wypełniania swoich zobowiązań płatniczych.

W praktyce oznacza on regularną analizę, monitoring i nadzór nad wybranymi wskaźnikami dotyczącymi finansów danej organizacji. Dzięki temu firma może dokonywać skutecznej oceny swojej sytuacji finansowej, prognozować przyszłe wyniki oraz wdrażać odpowiednie działania optymalizacyjne.

Różnice między controllingiem operacyjnym a strategicznym

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje controllingu – operacyjny i strategiczny, które różnią się od siebie pod wieloma względami.

Główna różnica dotyczy jednak perspektywy czasowej. Controlling operacyjny skupia się na bieżącej działalności i krótkoterminowych celach, podczas gdy controlling strategiczny zajmuje się długoterminowym planowaniem i rozwojem firmy. Ma on na celu określenie kierunków rozwoju przedsiębiorstwa i dostosowanie strategii do zmieniającego się otoczenia.

Warto zdawać sobie sprawę, że oba typy controllingu są komplementarne i niezbędne dla efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, jednak pełnią różne role i wymagają odmiennego podejścia.

Przykłady działań podejmowanych w ramach controllingu operacyjnego

Oto kilka przykładów działań podejmowanych w ramach controllingu operacyjnego:

 • Analiza rentowności poszczególnych segmentów firmy, produktów lub projektów.

 • Identyfikacja i redukcja niepotrzebnych wydatków, optymalizacja kosztów operacyjnych.

 • Tworzenie i monitorowanie budżetów operacyjnych.

 • Zarządzanie przepływami pieniężnymi w celu zapewnienia płynności finansowej.

 • Opracowywanie szczegółowych raportów finansowych i operacyjnych, które informują o bieżącej wydajności.

 • Porównywanie rzeczywistych wyników z planowanymi, aby zrozumieć przyczyny odchyleń i podjąć odpowiednie działania.

 • Identyfikacja i wprowadzanie usprawnień w procesach operacyjnych, aby zwiększyć ich efektywność i redukować marnotrawstwo.

 • Poprawa wykorzystania zasobów ludzkich i materialnych.

 • Ocena i zarządzanie ryzykiem operacyjnym – w tym identyfikacja potencjalnych zagrożeń dla działalności firmy.

 • Monitorowanie marż i rentowności, aby zapewnić, że firma osiąga zadowalające wyniki finansowe.

 • Dostarczanie danych i analiz, które wspierają kadrę kierowniczą i zarządzającą w podejmowaniu decyzji operacyjnych.

 • Porównywanie wydajności operacyjnej z innymi firmami w branży, aby zidentyfikować najlepsze praktyki i obszary do poprawy.

Chcesz wdrożyć controlling finansowy w swojej organizacji? Postaw na wsparcie ekspertów. Skontaktuj się z kancelarią Kwiatkowski&Wspólnicy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 × 1 =